Visie

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.

-Nelson Mandela-

AlterEgo vrouwen

De maatschappij verandert. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. De invloed van de massa wordt groter, "the power of the crowd is driving the future of the business". Om deze ontwikkelingen te kunnen volgen moeten organisaties dynamisch en innoverend zijn. Dat vraagt om een cultuurverandering en een nieuwe vorm van leiderschap. Dit vraagt ook om leiders die een visie hebben die meebeweegt en vorm kan geven aan de continue veranderingen op basis van stabiliteit en innovatie. Leiderschap verandert van hierarchische en masculien in adaptief en feminien. Alter Ego is zich van deze veranderingen bewust en bereidt zowel vrouwen als organisaties voor op deze nieuwe vorm van leiderschap. 

206